De Zilverstad Vernieuwt

AMBITIE: EEN OPGEPOETSTE ZILVERSTAD IN 2022

Door uitvoering van de punten uit de brede Agenda voor de Zilverstad heeft Schoonhoven haar ‘product’ op orde en draagt daardoor bij aan het versterken en toekomstbestendig maken van de stad zelf en van de Krimpenerwaard als geheel. De Agenda van de Zilverstad 2018-2022 werd op 20 juni 2018 door voorzitter Dick de Cloe namens de Taskforce Schoonhoven Zilverstad overhandigd.

4 Thema’s voor een vitale Zilverstad

Onder leiding van de Taskforce Schoonhoven Zilverstad hebben ruim dertig betrokkenen uit Schoonhoven en de Krimpenerwaard in 2017 en de eerste helft van 2018 gewerkt aan een Agenda voor de Zilverstad. Met 4 thema’s als basis voor werkplannen om de Zilverstad op te poetsen :
1.  Zilver: breed bekijken
2.  Economie & werkgelegenheid: concept warenhuis
3.  Jonge gezinnen & arbeidspotentieel: ambassadeurschap jongeren stimuleren 
4.  Recreatie & toerisme: aanbod coördineren 

Bekijk de verschillende themakaarten (in pdf)

Zilver

 Breed Bekijken

Economie & Werkgelegenheid

Concept Warenhuis

Jonge Gezinnen & Arbeidspotentieel

Ambassadeursschap jongeren stimuleren

Recreatie & Toerisme

Aanbod coördineren

Uitwerking thema’s

De vier thema’s van de Agenda voor de Zilverstad kunnen in samenwerking met partners verder worden aangevuld, uitgediept en uitgewerkt. De losse themakaarten geven hiervoor een eerste aanzet, met opgehaalde input vanuit alle betrokkenen in het proces tot nu toe. Onderverdeeld in:

  • Uitdragen wat goed is (laden): selecteren, benoemen en promoten van bestaande waardevolle kwaliteiten en activiteiten
  • Verbeterpunten (ontwikkelen): verbinden, ondersteunen, initiëren van nieuwe initiatieven op korte termijn
  • Strategische agenda (ontwikkelen): verbinden, ondersteunen, initiëren van nieuwe initiatieven op middellange en lange termijn
  • Te betrekken partijen (samenwerken): opstellen/verbinden netwerk, verbeteren samenwerking, PR, communicatie, financiering, ondersteuning, uitvoering.


Betrokkenen

Anne Marie Kroon, Bir Muste, Connie van Dorst, Erik van Toor, Eveline Versteeg, Frank Gijzen, George Hamel, Giedo Lankhorst, Guido Davids, Hans de Wit, Herjan Rikkoert, Jan Lindsen, Jean Luc Coenen, Leon de Wit, Marco van Hoek, Marije de Bruijn, Marius Mees Visser, Marjon Kappers, Max Kerremans, Michiel van der Schaaf, Odile Jaspar, Perry Rikkoert, Robert Moor, Roel Cazemier, Selim Gundogdu, Tariq van der Grijn, Teun Schraven.
Taskforce: Dick de Cloe, Dilia Blok, Franca van Winkel, Loek van der Kolk, Marcel Teheux, Mariëlle de Waard, René Kappers

Van agenda naar uitvoering

  • Agenda als inhoudelijke onderlegger vanuit Schoonhoven vanuit economische versterking van de gemeente Krimpenerwaard
  • Per thema acties starten en samenwerking vormgeven: waar mogelijk samenwerken met Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie en aansluiting zoeken bij: plannen van stakeholders, gemeentelijk beleid en provinciaal beleid.
  • Lokale coördinatie door Zilverstad Marketing
  • Verantwoordelijkheid eigen en gezamenlijke activiteiten zoveel mogelijk bij direct belanghebbenden

Partners

  • Strategische partners: Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie
  • Uitvoeringspartners: Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy, Historische Vereniging Schoonhoven, Nationale Zilverdag, Nederlands Zilvermuseum, Ondernemerskring Krimpenerwaard, Vakschool Schoonhoven, BIZ Centrum Schoonhoven, cultuurmakers, evenementenorganisatoren, ondernemers en andere smaakmakers van Schoonhoven en de Krimpenerwaard.

Ook meedoen?

Ook bijdragen aan een opgepoetste Zilverstad? Mail ons jouw idee, aanbod en/of bijdrage.