Disclaimer

Stichting Schoonhoven Zilverstad (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24444431), hierna te noemen: "Schoonhoven Partners", verleent u hierbij toegang tot inschoonhoven.nl, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Schoonhoven Partners en derden zijn aangeleverd. 

Schoonhoven Partners behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Schoonhoven Partners geen zeggenschap heeft. Schoonhoven Partners geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Schoonhoven Partners de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Schoonhoven Partners en haar licentiegevers.