Meesterteken - Gebr. Niekerk Zilverwerken

Meesterteken - Gebr. Niekerk Zilverwerken

Contact

Adres:
Gebr. Niekerk Zilverwerken
Korte Weistraat 6 6a
Schoonhoven
Plan je route

Gebr. Niekerk Zilverwerken

Zilversmid: Gebr. Niekerk Zilverwerken (Jacob Gerrit Jan en Gerrit Jan Niekerk)

Na het overlijden van de oprichter Jacob Pieter Niekerk in 1900, wordt de zaak tot 1902 door de weduwe voortgezet. Daarna vanaf 1902 voortgezet door hun twee zonen. Later, per 1 januari 1912 trad Gerrit Jan uit de firma en Jacob Gerrit Jan zette de zaak alleen voort. Het meesterteken en de firmanaam ‘Gebr. Niekerk Zilverwerken’ bleef evenwel behouden.

Jacob Gerrit Jan Niekerk geb. 30 oct 1866, z.v. Jacob Pieter en Gerritje Magdalena Catrina

van Ewijk, reiziger, koopman goud en zilver, overl. 24 apr 1949. Huwt Alida Margaretha

Jongeneel, d.v. Jan Jongeneel en Margaretha Maria van Zwieten.

Gerrit Jan Niekerk geb. 31 dec 1870, z.v. Jacob Pieter en Gerritje Magdalena Catrina van Ewijk, boekhouder, fabrikant goud- en zilverwerken (1902-1911), assuradeur, wethouder van Schoonhoven, overl. 10 apr 1949. Huwt Plonia Maaike Kooiman d.v. Cornelis Kooiman en Leijgje Paau.…

Lees verder

Gebr. Niekerk Zilverwerken

Zilversmid: Gebr. Niekerk Zilverwerken (Jacob Gerrit Jan en Gerrit Jan Niekerk)

Na het overlijden van de oprichter Jacob Pieter Niekerk in 1900, wordt de zaak tot 1902 door de weduwe voortgezet. Daarna vanaf 1902 voortgezet door hun twee zonen. Later, per 1 januari 1912 trad Gerrit Jan uit de firma en Jacob Gerrit Jan zette de zaak alleen voort. Het meesterteken en de firmanaam ‘Gebr. Niekerk Zilverwerken’ bleef evenwel behouden.

Jacob Gerrit Jan Niekerk geb. 30 oct 1866, z.v. Jacob Pieter en Gerritje Magdalena Catrina

van Ewijk, reiziger, koopman goud en zilver, overl. 24 apr 1949. Huwt Alida Margaretha

Jongeneel, d.v. Jan Jongeneel en Margaretha Maria van Zwieten.

Gerrit Jan Niekerk geb. 31 dec 1870, z.v. Jacob Pieter en Gerritje Magdalena Catrina van Ewijk, boekhouder, fabrikant goud- en zilverwerken (1902-1911), assuradeur, wethouder van Schoonhoven, overl. 10 apr 1949. Huwt Plonia Maaike Kooiman d.v. Cornelis Kooiman en Leijgje Paau.

Waarborggegevens

Voor een overzicht, zie T. Hooijkaas-van Leeuwen, T. van Tilburg, R. Kappers, Kunst en zilverambacht in de zilverstad, 1895-1940. Een verkenning van Schoonhovens groot-zilver (Schoonhoven 2015), bijlage p. 24-30 ald. 28-30. Bijlagen zijn digitaal te vinden op www.historischeverenigingschoonhoven.nl.

Opleiding

Onbekend; zeer waarschijnlijk beide binnen het eigen bedrijf.

Het werk

Een uitgebreid assortiment klein zilverwerk en zilveren en gouden sieraden. Van groot werk, vervaardigd in Schoonhoven, is weinig bekend; wel uit de vestiging in Groningen. Zeer karakteristiek is het ‘Oud-Hollandsch’. Dit zilverwerk met voorstellingen van oude Hollandse meesters is in 1873 blijkens correspondentie daarover, door Jacob Pieter Niekerk bedacht en in grote hoeveelheden vervaardigd en ook geexporteerd.

Het pand

Ter plaatse van nr. 6 stond de oorspronkelijk werkplaats van oprichter J.P. Niekerk, achter diens woning Haven 53. Op een thans niet bekend moment vóór 1940 is de oude werkplaats verbouwd en als kantoor in gebruik genomen. Later zijn de panden 6 en 6A ‘visueel’ samengevoegd en als kantoorruimten en inpakafdeling gebruikt. De diverse fabrieksgebouwen lagen aan de overzijde in de Korte Weistraat.

Bron

NN. 125 Jaar Adeldom. Gebr. Niekerk, 125 jaar (Van Nooten (druk), Schoonhoven 1961); T. Hooijkaas-van Leeuwen, T. van Tilburg, R. Kappers, Kunst en zilverambacht in de zilverstad, 1895-1940. Een verkenning van Schoonhovens groot-zilver (Schoonhoven 2015).

Lees minder

Locatie