Meesterteken - Abraham van Willenswaard

Meesterteken - Abraham van Willenswaard

Contact

Adres:
Abraham van Willenswaard
Oude Haven 32
Schoonhoven
Plan je route

Abraham van Willenswaard

Goudsmid, en koopman: Abraham van Willenswaard (goudsmid) en Anthonie Teunis van Willenswaard (goudsmid en koopman).

Zonen van Jan Willem van Willenswaard (werkt 1858-1884) en Neeltje Kruijt. 

Wonen allen op Haven 32.

Werkzaam

Abraham vanaf 1884 zelfstandig na het overlijden van zijn vader Jan Willem met meesterteken “AW aaneen, ster” in liggend zeskant. 

De boedel, inclusief het huis blijft onverdeeld onder de broers.

Abraham en Anthonie vertrekken in 1890 beide naar Den Haag. Het huis Oude Haven 32 wordt aangehouden, waarschijnlijk verhuurd. Op 18 mei 1897 wordt de boedel gescheiden; het huis wordt aan Abraham toebedeeld. December 1897 keren beide broers met hun gezinnen weer terug in Schoonhoven. Abraham woont weer Haven 32; Anthonie woont dan Klooster, waarschijnlijk naast het kerkje aldaar. Op 21 juni 1898 vertrek Anthonie Teunis weer naar Den Haag. Abraham zet het bedrijf in Schoonhoven voort met het meesterteken 

“AW a…

Lees verder

Abraham van Willenswaard

Goudsmid, en koopman: Abraham van Willenswaard (goudsmid) en Anthonie Teunis van Willenswaard (goudsmid en koopman).

Zonen van Jan Willem van Willenswaard (werkt 1858-1884) en Neeltje Kruijt. 

Wonen allen op Haven 32.

Werkzaam

Abraham vanaf 1884 zelfstandig na het overlijden van zijn vader Jan Willem met meesterteken “AW aaneen, ster” in liggend zeskant. 

De boedel, inclusief het huis blijft onverdeeld onder de broers.

Abraham en Anthonie vertrekken in 1890 beide naar Den Haag. Het huis Oude Haven 32 wordt aangehouden, waarschijnlijk verhuurd. Op 18 mei 1897 wordt de boedel gescheiden; het huis wordt aan Abraham toebedeeld. December 1897 keren beide broers met hun gezinnen weer terug in Schoonhoven. Abraham woont weer Haven 32; Anthonie woont dan Klooster, waarschijnlijk naast het kerkje aldaar. Op 21 juni 1898 vertrek Anthonie Teunis weer naar Den Haag. Abraham zet het bedrijf in Schoonhoven voort met het meesterteken 

“AW aaneen, 2” in liggend zeskant, zoals dat afgebeeld is op de meestertekentegel.

In 1897 gebruikt waarschijnlijk Anthonie Teunis na de boedelscheiding, kortstondig in Den Haag het meesterteken “AW” in liggend zeskant (Van Dongen/Buutveld, mr.nr. 1100, vermeldt A.F. van Willenswaard, zeer waarschijnlijk abusievelijk,  in plaats van A.T.). 

Opleiding

Zeer waarschijnlijk in het familiebedrijf van vader Jan Willem van Willenswaard.

Het werk

Goud, cantillewerk (filigrain) en bijouteriewerk.

Het pand

Rijksmonument. Zeer waarschijnlijk 17de eeuws, met gepleisterde gevel, onder rechte kroonlijst. Schilddak. Later woonhuis van de voormalige wasserij op nr. 34

Bronnen

Waarborg Schoonhoven, Stamboek nrs. 131, 279, 319.

Gemeente Schoonhoven, Bev. Registers 1890-1900 (inv.nr 74), 1900-1910 (inv.nr. 84).

M.A.L. van Willenswaard, Genealogie Geslacht van Willenswaard, Eigen uitgave, (Zoetermeer ca. 1995).

Buutveld, e.a. (samenstellers)  Nederlandse verantwoordelijkheidstekens van 1797 tot 1953, uitg. Waarborg Holland  (Gouda 2003).

Collectie Muilwijk (bouw- en bewoningsgeschiedenis) deel 3, Oude Haven.

B. v.d. Boogert, Monumenten van Schoonhoven (Schoonhoven 1986).

Lees minder

Locatie