Meesterteken - Jakob Kooiman

Meesterteken - Jakob Kooiman

Contact

Adres:
Jakob Kooiman
Oude Haven 24
Schoonhoven
Plan je route

Jakob Kooiman

Goud- en/of zilversmid, geb./ged. Langerak 8/11-9-1763, zilversmid, koopman (G 091), waagmeester (1795), kapitein stadsschutterij (1809), Commissaris der Inkwartiering en Opziender der Casernes en Fournitures (1809), kapitein der gewapende burgerwacht (1811), overl. Schoonhoven 19-12-1830, ondertr./tr.(1) Schoonhoven 2 2/21 3 1787 Engelina Van Houten, ged. Schoonhoven 20-2-1755, overl. Schoonhoven tussen 1814 en 1 6 1819 (overlijden niet te Schoonhoven gevonden), dr. van Jacob  Van Houten en Leonora Dijkman.

tr.(2) Schoonhoven 14-6-1821 Neeltje van Waas, geb. Rotterdam 11-2-1790, overlijden niet te Schoonhoven gevonden, dr. van Pieter van Waas, zilversmid te Schoonhoven (G202), winkelier te Bergambacht, commies te Rotterdam (1821), en Lena Smits.

Poorter van Schoonhoven op 10-7-1784. In dat jaar tevens lid van het Kramersgilde geworden. Meester zilversmid te Schoonhoven van 1787 tot 1806-1807. Meesterteken: een 'drieangel' (een driehoek).

Werkzaam

Schoonhoven 1787-1808. In 1808 heeft hij zijn gereedschap overgedaan aan zijn zoon Adrianus Kooiman. 

Op 15 …

Lees verder

Jakob Kooiman

Goud- en/of zilversmid, geb./ged. Langerak 8/11-9-1763, zilversmid, koopman (G 091), waagmeester (1795), kapitein stadsschutterij (1809), Commissaris der Inkwartiering en Opziender der Casernes en Fournitures (1809), kapitein der gewapende burgerwacht (1811), overl. Schoonhoven 19-12-1830, ondertr./tr.(1) Schoonhoven 2 2/21 3 1787 Engelina Van Houten, ged. Schoonhoven 20-2-1755, overl. Schoonhoven tussen 1814 en 1 6 1819 (overlijden niet te Schoonhoven gevonden), dr. van Jacob  Van Houten en Leonora Dijkman.

tr.(2) Schoonhoven 14-6-1821 Neeltje van Waas, geb. Rotterdam 11-2-1790, overlijden niet te Schoonhoven gevonden, dr. van Pieter van Waas, zilversmid te Schoonhoven (G202), winkelier te Bergambacht, commies te Rotterdam (1821), en Lena Smits.

Poorter van Schoonhoven op 10-7-1784. In dat jaar tevens lid van het Kramersgilde geworden. Meester zilversmid te Schoonhoven van 1787 tot 1806-1807. Meesterteken: een 'drieangel' (een driehoek).

Werkzaam

Schoonhoven 1787-1808. In 1808 heeft hij zijn gereedschap overgedaan aan zijn zoon Adrianus Kooiman. 

Op 15 mei 1795 benoemd tot Waagmeester van de stad, voor welk ambt hij per jaar 200 gulden aan de stad moest betalen.

Opleiding

Onbekend; vermoedelijk bij zijn broer, de zilversmid Andries Graves Kooiman Adz.

Zijn werk

Van hem is klein zilverwerk bekend in de collectie Edelambachtshuijs en particuliere collecties.

Het pand

Oude Haven 24, gekocht op 19 jan 1811 door Jakob Kooiman van Hendrik van Geelen voor 500 gulden.

In 1849 wordt het huis door de weduwe -Neeltje van Waas- samen met Adrianus Kooiman Jakobsz, goudsmid (te Tiel), verkocht aan Andries Graves Kooiman Jacobsz voor 600 gulden.

Burgerwoonhuis met verdieping en zolder onder een langskap en tuinmuur in de steeg. In blokverband gepleisterde lijstgevel met geprofileerde stuclijst halverweg. In de gevel komen gietijzeren rozet-ankers tezamen met schootaknders voor. 19e Eeuwse voorgevel, waarvan bij een verbousing in 1905 de raamindelingen en de voordeur zijn veranderd. Kozijnen met T-ramen en 3-ruits en 8-ruits bovenlichten. De paneeldeur is voorzien van siersmeedwerk. De verbouwing is uitgevoerd in opdracht van de wed. Graves Kooiman onder architectuur van K. Hensens (was toen vleeshouwerij).

Lees minder

Locatie