Activiteiten 2018

Evenementen & festivals:
-              Coördinatie evenementenaanbod
-              Actueel houden evenementenschermen langs de N210
-              Organisatie evenementenavond
-              Evenementenworkshop 
-              Online evenementenkalender
-              Uitgave evenementenfolder (i.s.m. St. Promotie Krimpenerwaard & Vlist Onderneemt)
-              Organisatie kinderbraderie (i.s.m. VOC)
-              Coördinatie stadsfestivals (Nazomerfestival, Sint! in Schoonhoven, Winter Zilverstad)
-              Exploitatie Muziektent Springerpark

Marketing & branding:
-              Ontwikkelen ‘Agenda voor de Zilverstad 2018-2022’ (i.s.m. taskforce)
-              Vernieuwen webportal (inschoonhoven.nl)
-              Online beeldbank
-              Update huisstijl Schoonhoven Zilverstad
-              Herbestemming gebruik Veerpoort (i.s.m. werkgroep)
-              Uitgave Zilverstad Magazine 2019-2020

Fysieke branding:
-              Bloemversiering historische binnenstad
-              Drijvende zilverkunstwerken Haven (i.s.m. gem. Krimpenerwaard)
-              Welkomstbanieren
-              Ontwikkeling Meesterteken-tegels (i.s.m. historische vereniging)

Toerisme & recreatie:
-              Productontwikkeling Vestingkwartier (i.s.m. historische vereniging & gem. Krimpenerwaard)
-              Verbinding Nieuwpoort-Schoonhoven (i.s.m. gem. Molenwaard & provincie Zuid-Holland)
-              Voorbereiden marktbewerking riviercruisers 
-              Bijeenkomst Opening Toeristisch Seizoen (i.s.m. St. Promotie Krimpenerwaard & Vlist Onderneemt)
-              Folderdistributie (i.s.m. VOC & St. Promotie Krimpenerwaard)
-              Uitgave folder Schoonhoven voor het eerst (i.s.m. VOC)
-              Exploitatie Schoonhoven Info Punten (i.s.m. VOC)

Vestigingsklimaat voor bedrijven:
-              Warm Welkom voor nieuwe bewoners (i.s.m. Ondernemerskring, VOC)
-              Keurmerk Veilig Ondernemen (i.s.m. gemeente, Gilde St Eloy, Ondernemerskring, VOC)
-              Schoonhovense Haringparty (i.s.m. Ondernemerskring)