Strategie

Schoonhoven Partners is de verbindende schakel tussen partijen in Schoonhoven en coördineert de gezamenlijke inspanning op drie ambities:

  • Stimuleren van economie, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en leefbaarheid.
  • Versterken van Schoonhoven als Creatieve Zilverstad aan de Lek en vanuit die inhoud de stad positioneren in de Krimpenerwaard en het Groene Hart.
  • Uitdragen van het profiel en het karakter van de stad: schaalgrootte, merkwaarden, netwerksamenleving.

Hierbij is de ‘Agenda voor de Zilverstad 2018-2022’ het koersdocument.