Consumentenvoorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgegeven Schoonhoven Cadeaubonnen die in omloop worden gebracht.
  2. Iedere Schoonhoven Cadeaubon heeft een waarde van € 5 (vijf euro) of € 10 (tien euro). In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Schoonhoven Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden Schoonhoven Cadeaubonnen kunnen niet worden besteed of omgewisseld.
  3. De Schoonhoven Cadeaubon dient in één keer te worden besteed en is niet inwisselbaar voor geld.
  4. Iedere Schoonhoven Cadeaubon is geldig tot één jaar na de uitgiftedatum zoals vermeld op de achterzijde van de Schoonhoven Cadeaubon. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
  5. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de Schoonhoven Cadeaubon, waaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Schoonhoven Cadeaubon door vervalsing, zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is BIZ Centrum Schoonhoven gerechtigd haar volledige schade te verhalen.
  6. BIZ Centrum Schoonhoven is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de Schoonhoven Cadeaubon en betreffende deelnemende ondernemer bij de aanschaf van producten. BIZ Centrum Schoonhoven is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door de gebruiker met de Schoonhoven Cadeaubon bij betreffende deelnemende ondernemers zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.